Loading...
 Start Page
икона на флота

Автопарк

Нашият автопарк се състои от 40 цистерни и 22 влекача Euro 5 и Euro 6, които поддържаме въз основа на най-високите стандарти в бранша.

Всички наши Цистерни имат СЕРТИФИКАТ ATP, който въз основа на споразумението за международните превози на бързоразвалящи се храни осигурява пригодността на цистерните за превоз на наливни храни и на специалното оборудване, което бива използвано за тези превози.

Всички превозни средства са с инсталирана система за мониторинг (GPS), което позволява точното проследяване на тяхното местоположение в реално време и разпознаването на техния маршрут. Системата за мониторинг позволява на фирмата да предоставя на клиентите постоянни актуализирания относно състоянието на товара в реално време, очаквания час на товарене/ разтоварване и различни други информации, които правят нашето ежедневие по-лесно и по-бързо, в резултат на което предлагаме възможно най-добрите услуги на нашите партньори.

икона на съоръжения

Поделения

Дружеството разполага с паркинг в Р.България и Патра, Гърция, който се състои от:
  • Паркинг за нашите превозни средства, който обхваща площ от около 12,000 квадратни метра.
  • Площта на сервиза обхваща около 500 квадратни метра.
групова икона

Екип

Работниците на нашата фирма са специалисти в управлението и изпращането на стоки и предоставят висококачествени услуги в областта на превозите на наливни течни товари в цистерни. Имайки предвид дългогодишния опит на служителите на фирмата в тази област, с приемането на Вашата поръчка за транспорт на Вашия товар ние осигуряваме правилния маршрут и начин на транспортиране, който ще последва, от момента на получаване на товара до предаването му.

Работодателите и работниците са обучени съгласно добрите практики, изискващи се от ISO 9001 – Управление на качеството.

икона за образование

Обучение

Всеки шофьор, който бива назначен от фирмата, получава освен задължителното обучение, също и специална подготовка във връзка с наливните храни, които трябва да превозва. Допълнително той се обучава за безопасния начин на получаване, транспорт и предаване въз основа на природосъобразните практики на шофиране.

Нашите шофьори се обучават съгласно добрите практики, които се изискват от ISO 22000 – Управление на безопасността на храните.

Шофьорите гарантират безпроблемното превозване на товарите при всякакви условия и осигуряват това, че товарите, които трябва да бъдат предадени, ще бъдат в отлично състояние (Температура °C), както това се изисква от нашите клиенти.

флота от танкове на нашата компания

КОНТАКТ

Местност Кардолия, Саравали – Патра, ПК: 26500, Гърция

Тел: +30 2610.994.794, +30 2610.527.200

Факс: +30 2610.994.971

E-mail: info@floratostrans.gr

Login / Sitemap

Copyright © 2017 - 2024 МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ - FLORATOS CARGO S.A.