Loading...
 Start Page

История

Floratos А.Д. е една динамично развиваща се фирма с дълги традиции в националните и международни автомобилни превози.

Фирмата започва своята дейност в областта на товарните превози в Гърция и постоянно продължава да се развива. От основаването на фирмата постоянно се опитваме да предоставяме възможно най-добрите услуги на нашите партньори, като винаги работим въз основа на Международното законодателство и стандарти в областта на Превозите на съответната страна.

Днес

Floratos А.Д. e набленала на международните превози на наливни храни в резервоари.

С предоставянето на международни решения в областта на превозите Floratos А.Д. удовлетворява нуждите и разрешава предизвикателствата, с които нашите партньори ежедневно се сблъскват в международната верига на снабдяването.

Цели

Да оправдаем Вашите очаквания с нашите способности и надеждност, предлагайки най-добрите и висококачествени услуги въз основата на специализираните нужди на всеки един отделен наш партньор.

Floratos S.A. се опитва постоянно да Ви предлага възможно най-добрите услуги що се отнася до:

 • Своевременно получаване/ предаване на товарите
 • Сигурно получаване/ транспорт/ предаване на товарите
 • Осигуряване качеството на товарите и хигиена
 • Защита на околната среда

Ценности

Ние вярваме, че просперитетът и развитието на една фирма цялостно зависят от някои основни ценности като:

 • Безопасността и просперитета на нашите партньори и служители.
 • Добрите условия на работа.
 • Политиката е постоянно обучение и оценка.
 • Екологичното съзнание и опазването на околната среда.
 • Осъзнаването на благотворното влияние на Промяната – Развитието и стремежът към тях.
 • Това да сме смели, креативни и готови да проучваме нови идеи.
 • Това да изграждаме открити и искрени отношения въз основа на комуникацията и разбирателството както вътре във фирмата, така и с нашите партньори.

КОНТАКТ

Местност Кардолия, Саравали – Патра, ПК: 26500, Гърция

Тел: +30 2610.994.794, +30 2610.527.200

Факс: +30 2610.994.971

E-mail: info@floratostrans.gr

Login / Sitemap

Copyright © 2017 - 2024 МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ - FLORATOS CARGO S.A.